14/12/2013 09:00
Infantil + activitats d'estiu
14-15 desembre SORTIDA DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL SALTACINGLES I SALTACIMS. Sortida Nadal

14-15 desembre

SORTIDA DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL SALTACINGLES I SALTACIMS. Sortida Nadal

Xènia Turon: 659 03 50 37. Miquel Roig: 638 05 67 51

7 M'agrada l'activitat
Futures activitats Activitats ja realitzades