22/01/2014 20:05
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRE EXCURSIONISTA EMPORDANÈS.


CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRE EXCURSIONISTA EMPORDANÈS.Llocs a proveïr:

  • president/a

  • Secretari/a

  • Tresorer/a

  • Vocals


Condicions per ser elector/a o candidat/a:

  • Tenir la condició de soci/sòcia del Centre Excursionista Empordanès

  • Haver satisfet la quota de membre associat 2013

  • Ser major d’edat


Termini per presentar candidatures:

Fins el 22 de gener de 2014 a la seu del Centre Excursionista Empordanès, c/ Poeta Marquina 2 de Figueres o via correu electrònic: secretaria@cee.cat


Celebració de les eleccions:

21 de febrer de 2014, durant la celebració de l’assemblea general de l’entitat.

0 M'agrada l'activitat
Futures activitats Activitats ja realitzades