15/12/2013 16:10
TARGES FEDERATIVES 2014.
TARGES FEDERATIVES 2014.

EStan a punt de sortir les noves tarifes per federar-se pel 2014. TAn bon punt les tinguem les publicarem a la web (data estimada 15 de desembre 2013)

REcordeu el procediment (un cop tinguem les tarifes per l'any 2014):

Procediment per tramitar llicències (FEEC):

  Enviar un e-mail a secretaria@cee.cat o bé trucant al telèfon 672 461 884 indicant les dades següents:
    Nom i cognoms.
    DNI.
    Data de naixement.
    Adreça.
    Municipi.
    Modalitat llicència.
  Us contestarem des de Secretaria via e-mail o per telèfon indicant-vos:
    NÚM. REFERÈNCIA que ha de constar en l’ingrés.
    Confirmació de l’import a ingressar.
  Fer l’ingrés de l’import total de les llicències al següent número de compte: 2100 0415 06 0200357899 indicant: nom i cognoms d'un dels que volen la tarja (que consti en la relació de sol·licitants de llicències a tramitar) + NÚM. REFERÈNCIA INGRÉS (facilitat per Secretaria CEE). Es imprescindible indicar el núm. de referència alhora de fer l’ingrés i poder tramitar les targes a la FEEC amb celeritat.
  El CEE tramitarà la/les llicències federatives a la FEEC, un cop comprovat l’ingrés d’acord amb el número de referència.
  Un cop tinguem les targes de les llicències, enviarem un e-mail perquè les passeu a recollir al local del CEE.
1 M'agrada l'activitat
Futures activitats Activitats ja realitzades