21/02/2014 22:00
ACTA DE L'ASSAMBLEA GENERAL DE SOCIS

ACTA DE L'ASSAMBLEA GENERAL DE SOCIS

Es comença puntualment a les 10, amb l’assistència de 19 socis.
Es llegeix l’acta de l’assemblea anterior i s’aprova.
El tresorer explica l’estat de comptes. El 2013 el Centre ha tingut un superàvit de 429,19€.


Seguidament es passa a les activitats portades a terme per les diferents vocalies.

Renovació de la junta. La junta ha quedat constituïda de la següent manera:


President: Jaume Sabrià
Tresorer: Narcís Margall
Secretari: Jaume Margall
Vocals:
Alberada: Narcís Blavi
BTT: Xavi Turró

Concert de muntanya: David Garriga
Refugis i Festa Bassegoda: Francesc Gironella

Grup infantil: Dídac Sabrià
Activitats d'estiu: Alex Casadevall

Circular: Teia Alsina
Alta muntanya: Juanjo Montes
Sant Jordi: Elisabet Blasco
Formació: Carme Delclós
Canicros: Lluís Casteys
Excursions de Petit format: Esteve Juanola
Mostra: Xavi Clotas.


Finalment s’informa del número de socis:

Socis individuals: 309
Socis familiars titulars: 136
Socis familiars no titulars: 307

S’han tramitat 257 llicències de la FEEC.

Pel 2014 es faran tres cursos de la FEEC:
Escalada, alpinisme i Arva.

S’aixeca l’assemblea a les 12 de la nit. 

0 M'agrada l'activitat
Futures activitats
No existeix cap activitat prevista
Activitats ja realitzades