23/11/2014 09:00
Infantil + activitats d'estiu
23 novembre SORTIDA DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL SALTACINGLES

23 novembre

SORTIDA DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL SALTACINGLES

Jornada d'orientació a Santa Magdalena

Gisela Espigulé :665042699
0 M'agrada l'activitat
Futures activitats
No existeix cap activitat prevista
Activitats ja realitzades