22/02/2015 08:00
Infantil + activitats d'estiu
22 febrer SORTIDA DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL SALTACINGLES Sortida a la neu a Núria

22 febrer

SORTIDA DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL SALTACINGLES

Sortida a la neu a Núria Transport en bus Gisela Espigulé :665042699

0 M'agrada l'activitat
Futures activitats
No existeix cap activitat prevista
Activitats ja realitzades