27/02/2015 22:00
27 DE FEBRER CONVOCATÒRIA D´ASSAMBLEA GENERAL DE SOCIS


27 DE FEBRER CONVOCATÒRIA D´ASSAMBLEA GENERAL DE SOCIS


Data: 27 de febrer de 2014

Lloc: Cr- Poeta Marquina 2, Figueres (seu Provisional Casino Menestral-antics Jutjats)

Primera Convocatòria: 21'30

Segona Convocatòria:22'00

Ordre del dia:

-Aprovació Acta anterior.

-Aprovació de comptes 2014.

-Memòria 2014.

-Pressupost 2015.

-Activitats 2015.

-Precs i preguntes.

1 M'agrada l'activitat
Futures activitats Activitats ja realitzades