11/04/2015 09:15
Infantil + activitats d'estiu
11-12 abril SORTIDA DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL SALTACIMS Sortida al Bassegoda

11-12 abril

SORTIDA DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL SALTACIMS

Sortida al Bassegoda. Nit en refugi. Miquel Roig: 638056751

0 M'agrada l'activitat
Futures activitats
No existeix cap activitat prevista
Activitats ja realitzades