09/05/2015 15:15
Infantil + activitats d'estiu
9-10 maig (aplaçament sortida d'abril) SORTIDA DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL SALTACINGLES

9-10 maig (aplaçament sortida d'abril)

SORTIDA DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL SALTACINGLES

Sortida Llançà-Cadaqués. Nit a Cala Taballera. Gisela Espigulé :665042699

0 M'agrada l'activitat
Futures activitats Activitats ja realitzades