23/09/2011 20:30
Infantil + activitats d'estiu
Presentació del nou curs
Reunió de pares i mares de presentació del nou curs del grup infantil al Casino Menestral.
11 M'agrada l'activitat
Futures activitats Activitats ja realitzades