30/01/2016 09:00
Infantil + activitats d'estiu
30 gener SORTIDA DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL SALTACINGLES

30 gener

SORTIDA DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL SALTACINGLES

Sortida d'orientació a l'Alt Empordà. Dsplaçament a peu

Gisela Espigulé :665042699 // Marta Tejeda – 678770829

0 M'agrada l'activitat
Futures activitats
No existeix cap activitat prevista
Activitats ja realitzades