26/02/2016 21:30
DIVENDRES 26 ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

DIVENDRES 26 ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS


A la seu del Casino Menestral

Primera convocatòria a les 21.30 H

Segona convocatòria a les 22.00 H


Ordre del dia:

-Aprovació Acta anterior.

-Aprovació de comptes 2015.

-Memòria 2015.

-Pressupost 2016.

-Activitats 2016.

-Precs i preguntes.

0 M'agrada l'activitat
Futures activitats Activitats ja realitzades