15/10/2016 09:30
Infantil + activitats d'estiu
15-16 OCTUBRE Bassegoda
Bassegoda  dormint al refugi.

Desplaçaments en  el cotxe dels pares.
11 M'agrada l'activitat
Futures activitats Activitats ja realitzades