13/11/2016 09:00
Infantil + activitats d'estiu
13 NOVEMBRE Serra Verdera Pau-Sant Onofre-Llança
13 NOVEMBRE
 Serra Verdera Pau-Sant Onofre-Llança
-
Desplaçements en Cotxe famílies i Tren

0 M'agrada l'activitat
Futures activitats
No existeix cap activitat prevista
Activitats ja realitzades