17/12/2016 16:00
Infantil + activitats d'estiu
17-18 DESEMBRE Sortida de Nadal
17-18  DESEMBRE
Nadal en Casa de Colònies a concretar. Els desplaçaments dependran del lloc escollit

15 M'agrada l'activitat
Futures activitats Activitats ja realitzades