11/11/2017 08:00
Infantil + activitats d'estiu
11-12 novembre SORTIDES DEL GRUP INFANTIL I JUVENIL.

11-12 novembre

SORTIDES DEL GRUP INFANTIL I JUVENIL.

Sortida SALTACIMS.Els Àngels. Info:grupinfantiljuvenilcee@gmail.com

0 M'agrada l'activitat
Futures activitats Activitats ja realitzades