12/05/2018 09:00
Infantil + activitats d'estiu
12-13 maig SORTIDES GRUP INFANTIL I JUVENIL SALTAMARGES, SALTACINGLES I SALTACIMS

12-13 maig

SORTIDES GRUP INFANTIL I JUVENIL SALTAMARGES, SALTACINGLES I SALTACIMS

Sortida SALTACIMS escollida per ells mateixos

Info:grupinfantiljuvenilcee@gmail.com

3 M'agrada l'activitat
Futures activitats Activitats ja realitzades