13/01/2019 08:00
Excursions de petit format
Castellfollit –Baume Caixurma-La Devesa-Mare de Deu Mont-ros
Castellfollit –Baume Caixurma-La Devesa-Mare de Deu Mont-ros
Sortida a les 8 matí de la Plaça del Sol
Josep :620792491
8 M'agrada l'activitat
Futures activitats
No existeix cap activitat prevista
Activitats ja realitzades