15/09/2019 08:00
Excursions de petit format
Ull de ter - Coll d'Ares
Més de 22km p744m b1245m

Es tracta d'excursions en format travessa amb autobús i obertes a tothom.
Això és un avanç de la programació oficial.
Les dates poden variar.

Per més informació a la web del Centre www.cee.cat
11 M'agrada l'activitat
Futures activitats Activitats ja realitzades