18/12/2011
Infantil + activitats d'estiu
SALTACINGLES. SORTIDA DE NADAL
saltacingles@cee.cat
Informació: Tel. 635 95 46 21 (Jofre)
5 M'agrada l'activitat
Futures activitats Activitats ja realitzades