24/02/2012 22:00
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

A les 21:30 h en primera convocatòria i a les  22:00 h 2a convocatòria.

Ordre del dia:

Aprovació acta assemblea 2011

Estat de comptes

Memòria d'activitats 2011 i previsió d'activitats 2012

Precs i preguntes

Assemblea general de socis del CEE

 

Amb l’assistència de 19 socis i a les 10 del vespre comença l’assemblea general de socis del CEE.

Estat de comptes: El Centre a tingut beneficis, encara que una mica menys que l´any passat. Les activitats són deficitàries o bé donen pocs beneficis.

Grup infantils: Es continua fent una sortida mensual i aquest any el grup que més o menys funciona és el saltacingles amb una mitjana de 16 participants.

Pel que fa a les activitats d’estiu aquest any s’han fet: 2 mini campaments amb 23 i 15 participants; 1 camp de treball amb 24 participants; 1 camp de treball internacional amb 25 participants; 1 camp de treball comunitari amb 24 participants; 2 Rutes: a Menorca 14 participants i  a Mallorca amb 8 participants.

Per aquest any està previst fer: 10 camps de treball, 3 rutes Mallorca, Menorca i Pirineus, 1 campament i 3 mini campaments.

Degut a les baixades de subvencions i en haver de contractar una pòlissa de responsabilitat civil per un import molt superior a l’actual es proposa un augment de quotes per fer front a aquestes despeses:  Soci individual 30 euros  - Soci familiar 55 euros.

L´Alex proposa que les activitats d´estiu també participin en el  pagament de la pòlissa

BTT: Continua el mateix ritme amb una mitjana de 5-6 participants. Aquest any es va fer la ruta del Cister i la Ruta dels refugis.

Festa de Bassegoda: Es va fer al Cassalot amb una participacio molt alta, bon dia, bon arròs , en general una bona festa. Per aquest any està previst fer-la als prats de Can Coll. El dia serà el 30 de setembre.

Refugis: El refugi de bassegoda està en un estat bo i amb una molt alta ocupació. A Cal Mestre comença a funcionar bastant bé i els grups infantils l´han fet servir 3 vegades.

Refugi de les Salines: Els treballs estan parats. I segons en Cesc s´ha perdut una subvenció de 18.000 euros.

Coll de Banyuls: Falta un vidre i per la resta esta bastant bé

Forn de Calç : Durant aquest any hem tingut uns okupes romanesos.

Alta Muntanya: Continua igual com sempre amb una participacio d’unes 4 persones excepte la sortida de juliol amb una participacio de 14 persones.

Alberada: Aquest any amb 311 participants, la majoria no socis de l´entitat. La fòrmula de sortida curta i de poc desnivell sembla  que funciona bastant bé. De cares al 2012 serà una mica més llarga i amb  més desnivell, l’itinerar serà el següent: Sortida dels Vilars - Sant Genís d´ Esprarc - Sant Martí de Baussitges - Collada dels vents - Dolmen de la Font del Roure - Vilars. La sortida serà a 2/4 de 9 del dia 28 d’Octubre.

Concert de muntanya: Es va fer a Sant Cristòfol del Horts i l’excursió al Castell d´Arget. De cares aquest any està bastant verd el lloc. Hi ha una idea de fer-ho a Sant Miquel de Bassegoda. El grup serà una coral de 6 veus.

La Mostra: Aquest any van passar més de 2.000 persones amb l’assistència de l´Edurne Pasaban com a estrella. Aquest any s’està mirant de fer venir gent que cobri menys per la manca de subvencions.  La Mostra ha sigut deficitària. A traves de l´Edurne s’està mirant de fer venir en Carlos Soria  i per un altre cantó l’Albert Bosc. L´ajuntament manté la subvenció, som una de les poques entitats que no ens ha estat retallada. S’ha decidit de fer-ho a La Cate.

Sant Jordi: l’últim any no es va fer, per aquest any ja s’està posant fil a l’agulla.

Sortides en família: No acaben d´arrancar  però es va fent.

Campament Social: No té ni pèrdues ni beneficis, tant val, tant es paga. Vàrem ser 14 persones i va anar molt bé. Es mantindrà l’última setmana de juny i el lloc s’està pensant per la zona de Cotarets.

El centre té 723 socis del quals 306 són individuals,138 familiars i 278 que depenen dels familiars i 1 soci protector.

Petit Format: s´ha començat amb força empenta  hi ha alta participació,  ja s’està pensant de cares al Setembre tenir a punt la sortides de tota la temporada.

S’acaba la reunió a 1/4 de 1 de la nit.

Esteve Juanola    
21 M'agrada l'activitat
Futures activitats Activitats ja realitzades