14/04/2012
Infantil + activitats d'estiu
Saltacingles. CANTALLOPS–LA JONQUERA.

14 - 15 abril

 

 saltacingles@cee.cat / T. 635 95 46 21(Jofre)

(més informació a la pàgina web de Centre Excursionista Empordanès: www.cee.cat)

0 M'agrada l'activitat
Futures activitats
No existeix cap activitat prevista
Activitats ja realitzades