CENTRE EXCURSIONISTA EMPORDANÈS

LA MOSTRA 2023

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC DE MUNTANYA ORGANITZAT PEL CENTRE EXCURSIONISTA EMPORDANÈS.

1. Objecte del concurs
Elecció de 5 fotografies publicades a la xarxa social Instagram representatives de muntanya i aventura que contribueixin a difondre els atractius i els valors de la muntanya i el seu entorn.

2. Naturalesa i procediment de concessió
Els premis objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són revocables i reductibles, en tot moment.
El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva.

3. Requisits de participació
Per tal de poder participar en el concurs els usuaris han de :

1. Seguir el canal de la xarxa social d’Instagram: https://www.instagram/cee

2. Compartir imatges de fotografies de muntanya i/o aventura. Les fotografies poden ser d’imatges detallistes o més genèriques.

3. Els participants han de tenir un perfil d’instagram en obert (no privat) perquè el jurat pugui veure les imatges.

4. Els participants han de ser els autors materials de la fotografia concursant, que ha de ser original.

5. Els usuaris poden participar amb totes les imatges que vulguin, sempre relacionades amb la muntanya i aventura.

6. Perquè una fotografia entri en el concurs ha d’estar penjada i etiquetada correctament amb el hashtag #lamostracee2023 entre els dies 1 de novembre del 2022 i el 10 de gener del 2023.

7. La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram, que poden consultar-se a aquí.

4. Destinataris

Concurs obert a totes les persones aficionades a la fotografia a través de les xarxes socials.

La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

5. Premis

Reconeixement de les 5 persones guanyadores i impressió de les fotografies guanyadores en A3 i s’exposaran durant La Mostra. Muntanya i Aventura del 20 al 28 de gener del 2023.

6. Criteris de valoració
A l’hora de valorar la fotografia es tindran en compte els següents aspectes:

– l’adequació a la temàtica representativa: 10 punts

– l’originalitat: 10 punts

– la qualitat tècnica: 10 punts

7. Procediment d’acceptació del premi

Se seleccionaran 5 fotografies guanyadores de Muntanya i aventura.

Les fotografies finalistes s’exhibiran en una exposició de fotografies en el marc de La Mostra: muntanya i aventura per a l’edició 2023.
A partir del dia 10 de gener de 2023, el jurat seleccionarà les imatges guanyadores i donarà a conèixer el veredicte a través del compte d’Instagram de @ceempordanes.

8. Jurat

Les fotografies guanyadores serà escollida per un jurat format per 3 professionals de la fotografia de reconeguda vàlua:

• Josep Algans
• Maria Alzamora
• Jordi Meli

El veredicte del jurat és inapel·lable.

9. Limitació de responsabilitats

El Club Excursionista Empordanès no és responsable de les interrupcions o errors a internet, a la xarxa social del Club Excursionista Empordanès, a la xarxa per cable, a les xarxes de comunicacions electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliurament o dades personals.

El Club Excursionista Empordanès exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.

La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra de cap manera aquesta promoció ni hi és associada.

10. Exempció de responsabilitat de la xarxa social

La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra de cap manera aquesta promoció ni hi és associada.

11. Propietat intel·lectual

Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat de l’autor i Instagram s’atorga una llicència d’ús limitat (tal i com marquen les normes d’Instagram). Un cop acceptin el premi, el guanyador cedirà al Club Excursionista Empordanès el dret a utilitzar-la (no per usos comercials) i publicar-la en el seus Canals informatius digitals i analògics.
En qualsevol cas, sempre es mencionarà l’autor de la fotografia.

12. Altres normes

La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat i el criteri interpretatiu del Club Excursionista Empordanès pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, el Club Excursionista Empordanès quedarà alliberat del compliment de qualsevol obligació concreta amb ell

13. Drets

Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat de l’autor i d’Instagram, qui s’atorga una llicència d’ús limitat (tal i com marquen les normes d’Instagram). Un cop accepti el premi, el guanyador cedirà al Club Excursionista Empordanès els dret a utilitzar la imatge (no per usos comercials) i publicar-la en el seus Canals informatius digitals i analògics. En qualsevol cas, sempre es mencionarà l’autor de la fotografia.

X