CURTMETRATGES

CONCURS CURTMETRATGE LA MOSTRA – FIGUERES 2020

TERMINI D’INSCRIPCIÓ OBERT FINS AL 2 DE GENER DE 2020

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ

El Centre Excursionista Empordanès és l’entitat organitzadora de La Mostra. Muntanya i Aventura. Figueres a partir d’ara “La Mostra”.
•És un concurs de caràcter internacional dirigit a videocreadors.
• Podran participar totes aquelles obres la temàtica del qual es desenvolupi o estigui relacionada amb la muntanya: alpinisme, escalada, esports de muntanya i aventura, esquí, esport extrem, ecologia, medi ambient, etnografia …
• Els curtmetratges tindran una durada mínima de 5 minuts i màxima de 20 minuts.
• Podran concursar produccions realitzades a partir de l’1 de gener de 2018 .
• Cada participant concursarà amb una sola obra, sent requisit indispensable presentar la corresponent inscripció.
• La data límit de lliurament dels treballs serà el 2 de gener del 2020 a les 23.59 (GMT +1).
• Les obres a concurs seran presentades al públic la setmana prèvia a La Mostra a la població de Figueres, el 14, 15 i 16 de gener del 2020, el Cercle Sport Figuerenc (c/ Monturiol 3-5).
• El participant garanteix que és propietari dels drets de propietat intel·lectual sobre la obra inscrita. Així mateix garanteix que no existeixi limitació legal, contractual ni d’altra índole que pogués minvar la facultat de l’organització de La Mostra per exhibir públicament la obra presentada o parts de la mateixa en les sales de projecció i els seus canals en línia durant La Mostra, així com, si ho considera oportú, en els diferents materials de promoció de La Mostra.
• La obra passarà a formar part de l’arxiu històric del Centre Excursionista Empordanès podent-se utilitzar per consultes internes o com a promoció de La Mostra. Per a qualsevol altre ús es demanarà autorització als titulars, dels drets dels quals es vol disposar.
• De la mateix manera, el participant manifesta tenir les autoritzacions pertinents de persones o entitats propietàries de drets sobre diferents elements que apareixen en la obra presentada: músiques, imatges, gràfics, etc …
• L’inscrit es compromet a mantenir indemne a l’organització del La Mostra davant possibles reclams que en matèria de drets d’autor es puguin iniciar per tercers.

INSCRIPCIONS
• Les inscripcions seran realitzades i signades pels realitzadors o els seus representants legals.
• Les inscripcions inclouran el formulari en línia de la pàgina en aquest enllaç
• Les obres es lliuraran en format .mp4 o .mov mitjançant un enllaç a www.wetransfer.com o www.myairbridge.com i enviar a l’adreça de correu electrònic: lamostra.figueres@gmail.com, indicant en el assumpte: LAMOSTRA_Nom de l’obra_Nom del realitzador un cop emplenat el formulari en línia d’inscripció.
• Els audiovisuals per a la seva exhibició pública hauran de ser fitxers digitals amb les següents característiques si estan gravats en HD:
• Còdec de vídeo: H264 Encapsulat: .mp4 o .mov
• Taxa de bits de vídeo: 20 Mbps
• Mida del marc: 1920 x 1080
• Àudio MPEG-4 estèreo, 48 kHz, 128 kbps
• En cas d’estar gravats a PAL-SD, els treballs seran lliurats en .mp4 i mantenint la major qualitat possible.

Totes les obres no realitzades en català o castellà, sigui quin sigui el llenguatge de la versió original, hauran d’anar acompanyades pel llistat de diàlegs en anglès, amb els codis de temps per a la subtitulació. El format de l’arxiu serà .srt

PREMIS
Els premis CONCURS CURTMETRATGE LA MOSTRA – FIGUERES 2020 està format per:

• Premi Bassegoda – Ajuntament de Figueres al Millor Curtmetratge La Mostra – Figueres 2020 -700€
• Premi Empordà – Consell Comarcal de l’Alt Empordà al Millor curtmetratge La Mostra – Figueres 2020 – 300€*

*Només hi podran participar aquells curtmetratges realitzats en terres empordaneses.

Els Premis hauran de ser recollits en persona pel director o realitzador del curtmetratge en l’entrega de premis durant La Mostra 2020, si no es considerarà desert. (data d’entrega de premis 1 de febrer del 2020)
El Jurat estarà compost per professionals del sector audiovisual (2 vots) i membres de l’organització de La Mostra (1 vot) i les votacions del públic serán ponderades amb 1/3 de la puntuació total:
El Jurat establirà el seu reglament intern d’acord amb La Mostra i la seva decisió serà irrevocable.
Els dos curtmetratges finalistes seran projectats a La Mostra 2020, el dissabte 1 de febrer del 2020

Qualsevol situació omesa en aquesta reglamentació serà resolta per l’organització de la 19ena la Mostra de Cinema de Muntanya i Aventura de Figueres, d’acord amb els principis generals del dret i els usos i costums dels festivals d’audiovisuals.
El lliurament del formulari d’inscripció al primer concurs de curtmetratges de La Mostra implica l’acceptació de les condicions del present reglament.
La interpretació i aplicació d’aquesta norma competeix única i exclusivament a l’Organització de La Mostra.

SHORT FILM CONTEST LA MOSTRA – FIGUERES 2020

TERMS AND CONDITIONS

The Centre Excursionista Empordanès (CEE) is the association organizing La Mostra. Muntanya i Aventura, from now on referred as “La Mostra”.
• “La Mostra” is an International contest for filmmakers.
• Film’s subject or setting must be related to mountains, for example: mountaineering, climbing, outdoors and adventure sports, ski, extreme sports, Ecology, environment or Ethnography.
• Run time has to be between 5 and 20 minutes.
• Films must have been released after January 1st, 2018 (included).
• Each participant can only enter one film. Filling the Registration form is mandatory.
• Submission deadline is January 2nd 2020 at 11:59pm GMT +1.
• There will be a public screening of the films, in Figueres the week before “La Mostra” takes place.
It will be screened on the 14th, 15th, 16th of January 2020, at the Cercle Sport Figuerenc (C/Monturiol 3-5)
• By entering “La Mostra” the contestant guarantees that he/she is the owner of the film’s intellectual rights. Also, the contestant guarantees that there is no legal contract or limitation that prevents “La Mostra” to screen the film, or parts of it, in front of an audience –in theaters or online–, or to use it in any of the event’s advertising platforms.
• Also, by entering “La Mostra” the contestant guarantees that he/she has the rights or the authorization to use any elements that may appear on the film, such as, but not limited to, music, images or graphics.
• The CEE will keep record of the film in its historic archive for internal use, or to market future editions of “La Mostra”. For any other use, the CEE will reach out to the rights’ owner.
• The contestant agrees to keep “La Mostra” free of any rights litigation that might come from a third party.

REGISTRATION
• Registration must be completed by the director/producer or their legal representants.
• The mandatory registration form can be found at this link
• After filling the registration form, films must be delivered in a .mp4 or .mov format through a link at www.webtransfer.com or www.myairbridge.com and sent to lamostra.figueres@gmail.com. Including in the subject: “LAMOSTRA [film title] [Director’s name].
• If the film is recorded in HD, the file must need the following specifications:
◦Video codec: H264 encoding: mp4 or .mov
◦Bitrate: 20 Mbps
◦Frame size: 1920 x 1080
◦Audio MPEG-4 stereo, 48 kHz, 128kbps
•If films are corded in PAL-SD, they need to be submitted as .mp4 mantaining as much quality as possible.

All films which original language is not Catalan or Spanish must include transcripts of the dialogs in English, with time stamps to generate subtitles. File format: .srt

PRIZES

• Prize Bassegoda – Ajuntament de Figueres to the Best Short Film La Mostra – Figueres 2020: 700€
• Prize Empordà- Consell Comarcal de l’Alt Empordà to the Best Short Film “La Mostra – Figueres 2020”: 300€

Prize must be collected by the director or the producer during “La Mostra” 2020, otherwise it will be declared null and void. Prizes will be awarded february 1st, 2020.
The members of jury will be professionals from the audiovisual and media industry (two votes), and members of “La Mostra” organization (one vote) the audience will have a 1/3 of the vote.
The jury will stablish their regulations in agreement with “La Mostra”, and their decision will be irrevocable.
The two finalist films will be screened during “La Mostra” 2020.
Any situation not contemplated in this document will be resolved by the organization of the 19th. “Mostra de Cinema de Muntanya i Aventura de Figueres”, in agreement with the general principles and regulations of film contests.
By submitting the registration form, the contestant agrees to these terms and conditions.
Interpreting and applying these terms and conditions is “La Mostra”’s prerogative.