CENTRE EXCURSIONISTA EMPORDANÈS

Projecte de participació ciutadana en la identificació de la flora dels Pirineus

QUÈ ÉS FLORAPYR ?

Des de fa ja quasi 10 anys investigadors de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB, CSIC-Ajuntament de Barcelona) participen en projectes per estudiar la flora dels Pirineus finançats mitjançant la convocatòria POCTEFA. Es tracta d’un programa europeu transfronterer (entre Estats) de Cooperació Territorial “Interreg V-A” ESPANYA-FRANÇA-ANDORRA creat per a fomentar el desenvolupament sostenible del territori entre els tres estats.
El primer projecte (2011-2013) va donar com a resultat l’Atles de la Flora dels Pirineus on per primera vegada s’agrupaven en un únic portal web totes les dades de la flora d’ambdós vessants de la serralada. En el segon (2016-2019) es va realitzar, entre d’altres, una versió dinàmica i actualitzada d’aquest portal i, mitjançant l’aplicació de la metodologia IUCN, es va obtenir la primera llista vermella de plantes amenaçades de la serralada.
Enguany s’ha començat el tercer projecte (2020-2022) sota el nom de FLORAPYR AVANCE que té com a objectiu contribuir a l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), com els anteriors, i combatre la vulnerabilitat d’aquesta flora tan rica en endemismes i tan sensible als augments de temperatura. Els participants del projecte engloben, de nou, centres de recerca i conservatoris botànics d’arreu de la serralada que desenvoluparan diferents accions com el seguiment i la conservació de la flora a través de ciència ciutadana o la producció d’indicadors que informin sobre la sensibilitat de les espècies i els hàbitats al canvi climàtic mitjançant el seguiment de la vegetació de congesteres i els sistemes agro-pastorals. L’IBB participarà en dues accions: (1) seguiment de la flora invasora en petites parcel·les mitjançant participació ciutadana i (2) millora del coneixement de la flora al·lòctona dels Pirineus.
Per complir aquests objectius, la coordinació de voluntaris serà primordial per detectar les plantes del sud-est dels Pirineus. Per a fer-ho s’ha desenvolupat un projecte a les aplicacions iNaturalist i PlantNet per introduir observacions vegetals de manera que cada ciutadà pugui pujar les dades de la planta observada, la ubicació i varies fotografies amb els detalls de la planta.
Un cop introduïdes les dades per part dels ciutadans, aquestes s’utilitzaran pels investigadors del projecte, i s’actualitzaran a l’Atles de Flora dels Pirineus. Amb aquesta informació es podrà estudiar la flora autòctona i l’al·lòctona, distinció molt important perquè aquestes últimes poden esdevenir invasores i desplaçar la flora autòctona. Així es podran elaborar nous protocols de control de plantes al·lòctones i crear mapes de distribució d’aquestes plantes als Pirineus.
La detecció precoç de les plantes al·lòctones invasores és un sistema d’alerta essencial en aquest ecosistema tan vulnerable com són els Pirineus, on les espècies al·lòctones són una de les principals amenaces per la biodiversitat d’aquesta regió.
L’objectiu final és compilar la llista de plantes al·lòctones als Pirineus, que és el primer pas per mostrar els patrons d’invasions biològiques i desenvolupar estratègies d’erradicació des d’una perspectiva comuna a tota la serralada.

COM POTS COL.LABORAR ?

COM PUC DESCARREGAR-ME LES APLICACIONS ?

X